zgoda
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej w Polityce Cookie.
niedziela, listopad 19, 2017
image image image image
Regulamin uczestników kursu na prawo jazdy   Każda dobra i szanująca się szkoła nauki jazdy dysponuje wewnętrznym regulaminem dla uczestników kursu na prawo jazdy. Zapoznaj się z naszym regulaminem. Czytaj cały artykuł
Rzecz ważna - cena ale czy najważniejsza?   Zastanów się czy jedynym kryterium wyboru szkoły nauki jazdy jest cena kursu. W wielu przypadkach niska cena to również niska jakość szkolenia. Czytaj cały artykuł
Sprawdź swoją wiedzę teoretyczną zrób test online   W trakcje kursu na prawo jazdy zdobywasz wiedzę, która będzie potrzebna na egzaminie oraz - po jego zdaniu - w dalszym życiu już jako kierowca. Czytaj cały artykuł
Informacje dotyczące egzaminu na prawo jazdy   Po ukończonym kursie przychodzi czas na egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.
Zobacz jakie dokumenty należy przygotować oraz jakich formalności trzeba dopełnić.
Czytaj cały artykuł

Regulamin

Poniższy regulamin ustala zasady uczestnictwa w kursie oraz określa prawa jakie przysługują osobom ubiegającym się o prawo jazdy w OSK Sela Katowice.

I   CENA

 1. Cena  za  kurs  ustalona  zostaje  w  momencie  wpisu  osoby  zainteresowanej  do  rejestru  i  obejmuje  ona narzuconą  programem  minimalną  ilość  zajęć  teoretycznych  i  praktycznych  (30/30)  oraz  jednorazowo egzamin  wewnętrzny  teoretyczny  i  praktyczny.
 2. Uzgodniona  opłata  obowiązuje  przez  1  rok  a  w  przypadku  przekroczenia  tego  terminu  i  ewentualnego wzrostu  ceny  obowiązuje  dopłata  wynikająca  z  różnicy  kwot.
 3. Przekroczenie  2-letniego  okresu  od  momentu  wpisu  do  rejestru  głównego  powoduje  utratę  jakichkolwiek roszczeń  do  właściciela  ośrodka  związanych  z  kursem  prawa  jazdy.
 4. Zmiany  podatkowe  powodują  wzrost  ceny  realizowanej  w  ratach  w  dniu  wprowadzenia  zmian.

II   WPŁATY I ZWROTY

 1. Wpłata  za  kurs  dokonana  może  być  jednorazowo  w  momencie  zapisu  lub  w  ratach  z  których  1-sza realizowana  jest  j/w w wysokości 300 zł.
 2. Opłata  za  kurs  w  ratach nie  powoduje  wzrostu  ceny, 
 3. System  wpłat  ratalnych  to  uzupełnianie  wpłaty  a  konto  każdych  10  jazd  w  wysokości  ok.30%  ceny ogólnej.
 4. Ostateczny  termin  pełnej  wpłaty  to  20-ta  jazda  szkoleniowa.
 5. Nie dotrzymanie  powyższych  zasad  powoduje  zawieszenie  realizacji  jazd  do  momentu  uzupełnienia zaległości.
 6. W  przypadku  rezygnacji  z  kursu w  trakcie  jego realizacji zwrot  wpłaconej kwoty  następuje  tylko  po przedstawieniu  paragonu  wpłaty.   Wypłacona  kwota  zostaje  zawsze  pomniejszona  o  pełne  koszty  zajęć  teoretycznych  (100 zł )      a  w  przypadku  rozpoczęcia  jazd  dodatkowo  o  sumę  wynikającą  z  ilości zrealizowanych  godzin  pomnożoną  przez  jednostkową  kwotę  jej  wartości  wynikającą  z  cennika.  W każdym  przypadku  dochodzą  koszty  manipulacyjne  w  wysokości  50 zł.                                                                                                                                                               Powyższe wyliczenie stanowiące przekroczenie pełnej ceny kursu to dopłata tylko kosztów manipulacyjnych. 

III    UBEZPIECZENIE

 1.  Ośrodek  Szkolenia  ubezpiecza  każdego  z uczestników  kursu ,  szkoleń  i  jazd  dodatkowych  od  następstw nieszczęśliwych  wypadków  na  kwotę 2000 zł.

 IV   REALIZACJA JAZD

 1. Praktyczna  nauka  jazdy  rozpoczyna  się  dopiero  po  zrealizowaniu  materiału  teoretycznego.
 2. Jazda  szkoleniowa  rozpoczyna  się  w  miejscu  i  o  godzinie  uzgodnionej  z  instruktorem.
 3. Brak  możliwości  zgłoszenia  się osoby zainteresowanej powinien być poprzedzony informacją  w dniu  wcześniejszym.
 4. Nie  wywiązanie  się  z  powyższego  obowiązku  powoduje  nałożenie  dodatkowej  opłaty  w  wysokości  kosztu  jazdy  dodatkowej.
 5. Instruktor  może  odwołać   jazdę  po  uprzednim  telefonicznym   poinformowaniu  kursanta  jak  i  kierownika  ośrodka.
 6. Dwumiesięczna przerwa w realizacji jazd to obowiązek wykupienia 5 jazd uzupełniających.

V   WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA

 1. Zaświadczenie  ukończenia  kursu  otrzymuje  osoba , która  wpłaciła  kwotę  zgodnie  z  cennikiem , zaliczyła  z wynikiem  pozytywnym  wewnętrzny  egzamin  teoretyczny  i  praktyczny  organizowany  według  zasad  obowiązujących  na  egzaminie  państwowym.
 2. Nie  zaliczenie  któregokolwiek  z  egzaminów  to  obowiązek  opłacenia  i  odbycia  egzaminu  poprawkowego.        Po  drugim   nie  zdanym  egzaminie  praktycznym  dochodzi  dodatkowo , za  każdym  następnym  razem  , obowiązek wykupienia  1 jazdy  dodatkowej.

VI   UWAGI KOŃCOWE

 1. Wszystkie  usługi  podlegają  opłacie  zgodnie  z  obowiązującym  cennikiem  (patrz  zakładka  cennik)
 2. Promocyjna  cena  kursu  prawa  jazdy  powoduje  zmianę  ustaleń  zawartych  w  cenniku  w  zależności  od charakteru  promocji  , a  stosowane  promocje  nie  podlegają  łączeniu.
 3. Zdarzenia  losowe  naruszające  obowiązujący  regulamin  podlegają  indywidualnej  ocenie  oraz  wycenie  przez właściciela  ośrodka  ( koszty  usługi + koszty  manipulacyjne  do  50 zł).